Licytacje

Executio iuris non habet iniuriam
– Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Ogórek informuje, że wszystkie licytacje (ruchomości i nieruchomości) z Kancelarii są na bieżąco publikowane na stronach

 Krajowej Rady Komorniczej

W celu zweryfikowania aktualności danej licytacji należy kontaktować się z Kancelarią pod numerem telefonu podanym w zakładce Kontakt.

Maciej Ogórek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

BGŻ BNP PARIBAS S.A.
22 1600 1462 1879 3440 5000 0001

Kancelaria Komornicza

ul. Czarnieckiego 16a/4
14-100 Ostróda

telefon: 89 614 11 48
kancelaria@komornik-ostroda.pl